Aga Chabrzyk

Aga Chabrzyk

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

data ostatniej aktualizacji – 23.11.2023 r.

Ochrona prywatności jest dla naszego zespołu bardzo ważna. Dlatego też wdrażamy procedury i polityki zapewniające Ci najwyższy stopień ochrony danych.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej, rozmowy telefonicznej z nami, kontaktu mailowego oraz wypełniając formularz kontaktowy, powierzasz nam przetwarzanie swoich danych osobowych. Poniżej zawarliśmy informacje na ten temat. Zapoznaj się z nimi oraz pamiętaj, że niniejszy dokument wraz z rozwojem naszej działalności będzie ulegał zmianom i modyfikacjom – zaglądaj tu regularnie. Powyżej, dla Twojej wygody wskazaliśmy datę ostatniej aktualizacji dokumentu.

Informujemy ponadto, że w poniższej polityce prywatności posługujemy się powszechnie używanym skrótem RODO czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Polityka prywatności

I. Informacje podstawowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Agnieszka Chabrzyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MyDigiHub Agnieszka Chabrzyk ze stałym miejscem prowadzenia działalności w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 28a/48, NIP: 6251007066, REGON: 273174620.
 2. W razie jakichkolwiek pytań i wniosków dotyczących Twoich danych, możesz skontaktować się z Administratorem poprzez pocztę e-mail: info@agachabrzyk.pl lub listownie na adres firmy. Pamiętaj, że kontaktując się z nami poprzez pocztę e-mail przekazujesz swoje dane osobowe tj. imię i nazwisko oraz adres poczty e-mail.
 3. Informujemy, że dokładamy wszelkiej staranności, aby Twoje dane były bezpieczne. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
 4. Udzielenie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie udzielenie może wiązać się z niemożnością zaoferowania Ci naszych produktów lub usług, a nawet uniemożliwić nam kontakt z Tobą.

II. Przetwarzane przez nas dane osobowe

Dane osobowe przekazywane przez Ciebie mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży – poprzez złożenie zamówienia w sklepie online przekazujesz nam dane niezbędne do realizacji zamówienia tj. imię i nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania/ prowadzenia działalności, numer NIP, adres poczty elektronicznej, nr telefonu kontaktowego. Dane przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym umowy sprzedaży na raty (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pamiętaj ponadto, że Twoje dane mogą być przeze mnie przetwarzane po dacie realizacji umowy w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – wysyłając do nas wiadomość, przekazujesz adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt. Twoje dane przetwarzane są w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, RODO. Co istotne, Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu z nami. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f , RODO).
 3. Newsletter – zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko oraz adres e-mail. Ponadto, nasz system wykorzystywany do obsługi newslettera, zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś oraz śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. Dane przekazane nam przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera, wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji, które nie pochodzą od Ciebie, a zostały zebrane automatycznie przez nasz system mailingowy, opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na analizie zachowań subskrybentów newslettera w celu optymalizacji działań mailingowych. Pamiętaj, że pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszej bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera.
 4. Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO – jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa tj. z art. 6 ust. 1 lit. c, RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 5. Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej – Twoje dane w niniejszym zakresie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 6. Wykorzystanie plików cookies na stronie – podstawą przetwarzania plików cookies jest treść art. art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, czyli Twoja zgoda. Udzielasz jej jeszcze przed pełnym załadowaniem strony internetowej.
 7. Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach – podstawą przetwarzania jest uprawnienie administratora Twoich danych, realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes administratora oraz Twoja zgoda w przypadku np. gdy dołączysz do naszej grupy na Facebooku.
 8. Cel archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych , zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

III. Twoje uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do informacji – masz prawo wiedzieć, co się dzieje z Twoimi danymi osobowymi, dlatego między innymi stworzyliśmy dla Ciebie niniejszą politykę prywatności.
 2. prawo dostępu do danych osobowych – możesz w każdej chwili skontaktować się z nami oraz skierować do nas żądanie dostępu do Twoich danych. Jesteśmy zobowiązani udzielić Ci wszelkich informacji.
 3. prawo do sprostowania danych osobowych – możesz w każdym czasie żądać sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych.
 4. prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do bycia zapomnianym – możesz domagać się od nas usunięcia wszystkich przekazanych przez Ciebie danych osobowych, w tym również tych, które zostały przez nas przekazane innym podmiotom. Ponadto, jesteśmy zobowiązani na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na przykład, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych.
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych – możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane, wystarczy skontaktować się z nami poprzez adres e-mail bądź listownie.
 7. prawo do przenoszenia danych – możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Odbiorcy danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem platformy oraz sprzedażą produktów elektronicznych.
 2. W przypadku zlecenia przez nas świadczenia usług, podmiotom zewnętrznym wymagamy zapewnienia zgodności działania tych podmiotów z wysokimi standardami ochrony danych osobowych.
 3. Firmami przetwarzającymi Twoje dane osobowe mogą być w szczególności:
  1. Google LLC – narzędzie marketingowe;
  2. META – narzędzie marketingowe;
  3. Przelewy 24 – PayPro SA (PayPro) – platforma, za pośrednictwem której dokonywane są płatności w sklepie online, z którego korzystają kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia;
  4. cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168 – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz w celu korzystania z poczty elektronicznej oraz nasze wsparcie techniczne oraz administracyjne w zakresie prowadzenia strony internetowej;
 4. Twoje dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, kancelariom prawnym, firmom księgowym oraz dostawcom i serwisantom usług IT.
 5. Informujemy, iż z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Kanady.

V. Media społecznościowe

 1. Strona internetowa, z której korzystasz, zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram oraz Youtube.
 2. Poprzez wtyczkę możesz bezpośrednio połączyć się profilem na wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzasz stronę ze swojego adresu IP.
 3. Jeżeli odwiedzasz naszą stronę, będąc jednocześnie zalogowany na swoje profile społecznościowe, wówczas informacja o Twojej wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych.

VI. Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane będą przetwarzane przez czas wykonywania wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a następnie przez czas wymagany przepisami ustaw, nie później niż do momentu odwołania udzielonej przez Ciebie zgody, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez Ciebie lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
 2. Dane, które gromadzimy na podstawie Twojej zgody będą przechowywane do momentu jej wycofania lub osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. W przypadku danych, które podałeś przy zapisie na Newsletter, po wypisaniu się z niego, Twoje dane mogą być nadal przez nas przechowywane przez okres 1 roku (np. na wypadek ewentualnych roszczeń).

Polityka plików cookies

 1. Administrator twoich danych osobowych czyli Agnieszka Chabrzyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MyDigiHub Agnieszka Chabrzyk ze stałym miejscem prowadzenia działalności w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 28a/48, NIP: 6251007066, REGON: 273174620 wykorzystuje mechanizm tzw. cookies (ciasteczka).
 2. Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Mechanizm cookies odpowiada za tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymanie Twojej sesji, dzięki czemu nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła, dostosowanie zawartości stron internetowych Administratora do Twoich preferencji oraz optymalizację korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do jego indywidualnych potrzeb.
 5. W ramach niniejszej strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
  1. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające Ci korzystanie z usług udostępnionych przez Administratora np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony https://agachabrzyk.pl/ oraz niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania).
  2. „Techniczne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez osobę odwiedzającą ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka 
lub regionu, z którego pochodzi osoba zalogowana na stronie, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  3. „Analityczne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania 
 ze stron internetowych Administratora.
  4. „Marketingowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie osobom odwiedzającym stronę https://agachabrzyk.pl/ treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Pamiętaj, że zwykle ustawienia przeglądarki stron internetowych domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Ustawienia te możesz zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w menu przeglądarki (ustawienia, opcje itp.);
 8. Zwracamy Twoją uwagę na to, że zastosowanie ograniczenia stosowania plików cookies w ustawieniach przeglądarki może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na niniejszej stronie internetowej.
Scroll to Top